پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

در شکل زیر تابلوی "کارگران مشغول کارند" نشان داده شده است.



لطفا به علائم راهنمایی و رانندگی توجه فرمائید تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.





عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تابلو کارگران مشغول کارند) (تابلوی کارگران مشغول کارند) () (علامت کارگران مشغول کارند) (کارگران مشغول کارند) (عکس تابلو کارگران مشغول کارند) (علامت راهنمایی و رانندگی کارگران مشغول)