پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

در شکل زیر تابلوی "جهت وزش باد شدید از راست" نشان داده شده است.



لطفا به علائم راهنمایی و رانندگی توجه فرمائید تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.



من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جهت وزش باد در ایران) () (علائم رانندگي باد شديد از راست)