پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام آیا دستگاه ترد میل برای مفاصل مضر است؟

1 پاسخ 1

خیر ، برای افرادی که وقت ندارند تا در پارکها پیاده روی و ورزش کنند بسیار ورزش مناسبی است

برگرفته از : http://www.naderi40.ir/ (دکتر محمد نصیر نادری)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده