پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

در شکل زیر تابلوی "ایستگاه اتوبوس" نشان داده شده است.لطفا به علائم راهنمایی و رانندگی توجه فرمائید تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تابلو ایستگاه اتوبوس) (تابلوی ایستگاه اتوبوس) (علامت ایستگاه اتوبوس) () (عکس تابلو ایستگاه اتوبوس) (تابلو ايستگاه اتوبوس) (علائم راهنمایی و رانندگی ایستگاه اتوبوس) (تابلوي ايستگاه اتوبوس) (تابلوایستگاه اتوبوس) (علائم راهنمایی ورانندگی ایستگاه اتوبوس) (علائم راهنمایی و رانندگی ایران ایستگاه اتوبوس) (تابلو ایستگاه تاکسی) (تابلو های ایستگاه اتوبوس)