پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

در شکل زیر تابلوی "ایستگاه اتوبوس" نشان داده شده است.لطفا به علائم راهنمایی و رانندگی توجه فرمائید تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تابلو ایستگاه اتوبوس) (تابلوی ایستگاه اتوبوس) (علامت ایستگاه اتوبوس) () (عکس تابلو ایستگاه اتوبوس) (تابلو ايستگاه اتوبوس) (علائم راهنمایی و رانندگی ایستگاه اتوبوس) (تابلوي ايستگاه اتوبوس) (تابلوایستگاه اتوبوس) (علائم راهنمایی ورانندگی ایستگاه اتوبوس) (علائم راهنمایی و رانندگی ایران ایستگاه اتوبوس) (تابلو ایستگاه تاکسی) (تابلو های ایستگاه اتوبوس)