پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور قزاقستان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت قزاقستان (Kazakhstan) آستانا (Astana) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت قزاقستان) (پايتخت قزاقستان) (مرکز قزاقستان) (پایتخت قزاقستان کجاست؟) (مرکزقزاقستان) (پایتخت کشور قزاقستان) (نام پایتخت قزاقستان) (پایتخت قزاقستان ) (پایتخت قزاقستان چه نام دارد) (پايتخت كشور قزاقستان) (پايتخت قزاقستان كجاست) (قزاقستان+پایتخت) (مركز قزاقستان) (پایتخت قزاقزستان) () (مرکز کشور قزاقستان) (پایتخت قزاقستان کجاست) (پایتخت کشورقزاقستان) (پایتخت قزاقستان چیست) (مرکزکشورقزاقستان کجاست؟) (مرکز قزاقستان کجاست) (قزاقستان کجاست) (پایتخت+قزاقستان) (قزاقستان پایتخت) (مرکز قزاقستان چه نام دارد) (مرکز قزاقستان در جدول) (نام پایتخت قرقیزستان) (نام مرکز قزاقستان) (پایتخت سابق قزاقستان) (پايتخت قزاقزستان) (پایتخت قزاقستان) (پايتخت قزاقستان ) (پایتخت قرقیزستان چیست) (پایتخت قرقیزستان چه نام دارد) ("پایتخت کشور قزاقستان") (÷ایتختقزاقستان) (ام پایتخت قزاقستان) (مرکز قرقیزستان چه نام دارد) (پایتخت شیلی چه نام دارد) (پایتخت قرقیزستان کجاست؟) (پایتخت قزاقستان چه نام دارد؟) (پایتخت کشور قرقیزستان)