پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

در شکل زیر تابلوی "عبور دوچرخه ممنوع" نشان داده شده است.لطفا به علائم راهنمایی و رانندگی توجه فرمائید تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تابلو عبور دوچرخه ممنوع) (عبور دوچرخه ممنوع) (تابلوی عبور دوچرخه ممنوع) () (عبور دوچرخه ممنع) (تابلو ورود ممنوع) (تابلو عبوردوچرخه ممنوع)