پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

در شکل زیر تابلوی "عبور دوچرخه ممنوع" نشان داده شده است.لطفا به علائم راهنمایی و رانندگی توجه فرمائید تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تابلو عبور دوچرخه ممنوع) (عبور دوچرخه ممنوع) (تابلوی عبور دوچرخه ممنوع) () (عبور دوچرخه ممنع) (تابلو ورود ممنوع) (تابلو عبوردوچرخه ممنوع)