پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

در شکل زیر تابلوی "توقف ممنوع" نشان داده شده است.لطفا به علائم راهنمایی و رانندگی توجه فرمائید تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تابلو توقف ممنوع) (علامت توقف ممنوع) (تابلوی توقف ممنوع) (تابلو پارک ممنوع) (تابلو توقف مطلقا ممنوع) (علامت پارک ممنوع) (علامت توقف مطلقا ممنوع) () (تابلوتوقف ممنوع) (تابلوي توقف ممنوع) (توقف ممنوع) (تابلو توقف ممنوع ) (تابلوی پارک ممنوع) (تابلوهای توقف ممنوع) ( تابلو توقف ممنوع) (تابلو ایستادن ممنوع) (تابلو توقف مطلقا ممنوع چه شکلیه ؟)