پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

در شکل زیر تابلوی "بوق زدن ممنوع" نشان داده شده است.لطفا به علائم راهنمایی و رانندگی توجه فرمائید تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(علامت بوق زدن ممنوع) (تابلو بوق زدن ممنوع) (شکل تابلو بوق زدن ممنوع) (تابلوی بوق زدن ممنوع) (بوق زدن ممنوع) () (عکس بوق زدن ممنوع) (شکل بوق) (علامت تابلو بوق زدن ممنوع ) (علائم راهنمایی و رانندگی) (تابلوی ورود ممنوع) (تابلوی "ورود ممنوع" چه شکلیه؟)