پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


محبوب ترین اسم های پسر و دختر در سال 2009 در آمریکا چه بوده است؟

1 پاسخ 1

طبق آمار واحد Social Security Administration امریکا، جیکوب (Jacob) و ایزابلا (Isabella) نام هایی هستند که در سال 2009، بیش از سایر نام ها بر روی نوزادان نهاده شدند. لیست کامل 20 رتبه اول در اینجا آورده شده است.

رتبه
پسر دختر
1 Jacob Isabella
2 Ethan Emma
3 Michael Olivia
4 Alexander Sophia
5 William Ava
6 Joshua Emily
7 Daniel Madison
8 Jayden Abigail
9 Noah Chloe
10 Anthony Mia
11 Christopher Elizabeth
12 Aidan Addison
13 Matthew Alexis
14 David Ella
15 Andrew Samantha
16 Joseph Natalie
17 Logan Grace
18 James Lily
19 Ryan Alyssa
20 Benjamin Ashleyمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اسم دختر آمریکایی) (اسم های امریکایی) (اسم دختر امریکایی) (اسم های آمریکایی) (اسم امریکایی) (اسامی دختر آمریکایی) (اسم آمریکایی) (اسامی دختر امریکایی) (اسم های دختر آمریکایی) (اسم پسر امریکایی) (نام های آمریکایی) (نام دختر امریکایی) (اسم های دخترانه امریکایی) (اسم های دخترانه آمریکایی) (اسم امریکایی دختر) (اسم های دختر امریکایی) (اسم پسر آمریکایی) (اسم های پسر آمریکایی) (زیباترین اسامی در امریکا) (اسامی آمریکایی) (اسمهای امریکایی) (نام های امریکایی) (نامهای امریکایی) (اسمهای آمریکایی) (نام های دخترانه آمریکایی) (اسامی امریکایی) (اسامی دختران امریکایی) (نام های دخترانه امریکایی) (نام دختر آمریکایی) (اسمهای دختر امریکایی) () (اسم دختر امريكايي) (اسم دختر المانى) (اسم زن امریکایی) (اسم آمریکایی دختر) (اسم دخترانه امریکایی) (اسم دخترانه آمریکایی) (اسم هاي امريكايي) (نام های پسرانه آمریکایی) (اسم زنان امریکایی) (اسم های اصیل امریکایی) (اسامی دخترانه امریکایی) (اسم دختران امریکایی) (نام دخترامریکای) (اسم زن آمریکایی) (لیست اسم های دخترانه آمریکایی) (اسم های امریکایی دختر) (اسم پسر امريكايي) (نام های دختر آمریکایی) (اسم های امریکایی دخترانه) (اسم دخترامریکایی) (اسم دخترآمریکایی) (اسم های پسر امریکایی) (نامهای دخترانه امریکایی) (اسم دختر امریکای) (اسم امریکایی پسر) (نام های دختر امریکایی) (زیباترین اسم های امریکایی) (اسامی دخترانه آمریکایی) (اسامی زنان امریکایی) (اسم های امریکایی ) (اسم هاي دختر امريكايي) (اسم آمریکایی پسر) (اسمهای دخترانه امریکایی) (اسم دختر آمريكايي) (اسم پسرانه امریکایی) (اسامی پسر آمریکایی) (اسم دختر انگلیسی) (محبوب ترین نامها در آمریکا ) (اسامی پسر امریکایی) (اسم های دخترانه ی امریکایی) (اسم دختران آمریکایی) (اسم دختر امریکایی ) (اسم های پسرانه ی آمریکایی) (اسم دختر آمریکا) (اسم زنانه امریکایی) (اسم امریکای) (نام دختران آمریکایی) (اسامي پسر امريكايي) (اسم دخترانه امرىکاىى) (اسم های اصیل آمریکایی) (اسم های آمریکای) (اسم دختر امریکایی) (نام امریکایی) (اسامی زن های آمریکا) (اسم پسرامریکایی) (نامهای دخترانه آمریکایی) (اسم هاي دختر آمريكايي) (اسم امريكايي) (اسم دخترای امریکایی) (اسم های آمریکایی دختر) ( اسم های امریکایی) (نام دخترامریکایی) (اسم آمریکایی) (انواع اسم های آمریکایی) (اسم هاي آمريكايي) (اسم های پسرانه آمریکایی) (اسمهای دخترانه آمریکایی) (اسمهاي امريكايي) (نام پسر امریکایی)