پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


15 اسفند چه روزی است؟

1 پاسخ 1

پانزدهم اسفند، روز درختکاری می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(15اسفند چه روزی است) (15 اسفند چه روزي است) (15 اسفند چه روزیست) (15اسفند چه روزي است) (روز درخت کاری چه روزی است؟) ()