پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


8 اسفند چه روزی است؟

1 پاسخ 1

هشتم اسفند، روز امور تربیتی و تربیت اسلامی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(8اسفند چه روزي است ) (8اسفند چه روزی است) (8 اسفند چه روزی است) () (هشتم اسفند چه روزی است) (8اسفند چه روزي است)