پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


14 بهمن چه روزی است؟

1 پاسخ 1

چهاردهم بهمن، روز فناوری فضایی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(14بهمن چه روزی است) () (چهاردهم بهمن چه روزیست؟) (14 اسفند چه روزی است) (۱۴اسفند چه روزی است)