پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


6 بهمن چه روزی است؟

1 پاسخ 1

ششم بهمن، سالروز حماسه مردم آمل می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ششم بهمن چه روزی است) () (6 بهمن چه روزی است)