پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


طول جغرافیایی اروگوئه چیست؟

1 پاسخ 1

اروگوئه در طول جغرافیایی 56 درجه و 0 دقیقه غربی ( Longitude: 56 00 W) واقع شده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده