پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


7 دی چه روزی است؟

1 پاسخ 1

هفتم دی، سالروز شهادت تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان امام خمینی (ره) در سال 1358 خورشیدی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (7دی چه روزی است) (7دي چه) (هفتم دی چه روزی است)