پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


7 دی چه روزی است؟

1 پاسخ 1

هفتم دی، سالروز شهادت تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان امام خمینی (ره) در سال 1358 خورشیدی می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (7دی چه روزی است) (7دي چه) (هفتم دی چه روزی است)