پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور اردن چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت اردن (Jordan) امان (Amman) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت اردن) (مرکز اردن) (پايتخت اردن) (نام پایتخت اردن) (پایتخت کشور اردن) (مرکزاردن) (پایتخت اردون) (مركز اردن) () (مرکز کشور اردن) (پایتخت اردن ) (پایتخت اردن چیست) (کشور اردن) (پایتخت کشوراردن) (پایتخت اردن کجاست) (پایتخت+اردن) (مرکز اردون) (پايتخت كشور اردن) (نام پایتخت کشور اردن) (کشوراردن) (پايتخت كشوراردن) (پايتخت اردن )