پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور اردن چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت اردن (Jordan) امان (Amman) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت اردن) (مرکز اردن) (پايتخت اردن) (نام پایتخت اردن) (پایتخت کشور اردن) (مرکزاردن) (مركز اردن) (پایتخت اردون) () (مرکز کشور اردن) (پایتخت اردن ) (کشور اردن) (پایتخت اردن چیست) (پایتخت اردن کجاست) (پایتخت کشوراردن) (پایتخت+اردن) (مرکز اردون) (پايتخت كشور اردن) (نام پایتخت کشور اردن) (کشوراردن) (کشور جردن) (مرکز اردن کجاست) (اردن کجاست) (کشور jordan کجاست) (پايتخت كشوراردن) (نام پايتخت اردن) (پايتخت اردون) (پايتخت اردن ) (مرکز اردن ) (كشور اردن) (پایتخت کشور اردون) (�ј���)