پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


10 محرم چه روزی است؟

1 پاسخ 1

دهم محرم، روز عاشورا می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(محرم چه روزی است) (محرم چه روزي است) (محرم جكونه روزي است) () ( محرم چه روزی است؟) (محرم ها رابگو)