پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


16 آذر چه روزی است؟

1 پاسخ 1

شانزدهم آذر، روز دانشجو می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(16 آذر چه روزي است) (16 آذر چه روزی است؟) (16 آذر چه روزی است) (16اذر چه روزی است) (16آذر چه روزی است) (شانزدهم آذر چه روزیه) (شانزده آذر چه روزی است) (16 آذر چه روزیست) (۱۶ آذر چه روزیه) (16 اذر چه روزیه) (16 اذر چه روزي است) (16 آذر چه روزیه) (16آذر چه روزیست) (16 اذر چه روزی است) (16 اذر سال 1358 چه روزی است) (16 آذر چه روزی است تحلیل کنید) (١٦ اذر چه روزي است) (16 آذر چه روزی) (16اذر چه روزی است؟) () (16 اذر چه روزیست) (16اذر چه روزی است ؟) (16 آذر چه روزیست ) (16 آذر چ روزیه)