پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


5 آذر چه روزی است؟

1 پاسخ 1

پنجم آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در سال 1358 خورشیدی و روز بسیج مستضعفان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(5 آذر چه روزی است) (پنج آذر) (5 آذر) (5اذر چه روزی است) (پنجم آذر چه روزی است) (پنجم آذر) (5اذر) (5آذر چه روزی است) (25اذر چه روزی است) (5اذر چه روزی)