پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


10 ذی الحجه چه روزی است؟

1 پاسخ 1

دهم ذی الحجه، روز عید سعید قربان می باشد. این روز در تقویم جمهوری اسلامی ایران تعطیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دهم ذی الحجه چه روزی است) ()