پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


20 مهر چه روزی است؟

1 پاسخ 1

بیستم مهر، روز بزرگداشت حافظ می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()