پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


8 مهر چه روزی است؟

1 پاسخ 1

هشتم مهر، روز بزرگداشت مولوی می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()