پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


7 مهر چه روزی است؟

1 پاسخ 1

هفتم مهر، روز آتش نشانی و ایمنی می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(7 مهر چه روزی است) (7مهر چه روزی است) () (روز آتش نشانی چه روزی است) (13 مهر چه روزی است)