پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


7 مهر چه روزی است؟

1 پاسخ 1

هفتم مهر، روز آتش نشانی و ایمنی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(7 مهر چه روزی است) (7مهر چه روزی است) () (روز آتش نشانی چه روزی است) (13 مهر چه روزی است)