پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چرا فیل ها خروطوم خود را در هوا تکان می دهند؟

1 پاسخ 1

فیل ها برای بهبود حس بویایی خود خرطوم شان را در هوا و از طرفی به طرف دیگر تکان می دهند. آنها همچنین از خرطوم خود (trunk) به عنوان لوله تنفسی غواصی (snorkel) در هنگام شنا استفاده می کنند. خرطوم فیل ها از خارق العاده ترین مهندسی های طبیعت محسوب می شود. فیل ها از خرطوم خود به عنوان دماغ، بازو، دست، تولیدکننده صدا، نی، شیلنگ و چیز های زیاد دیگری استفاده می کنند. خرطوم یک فیل از 150000 ماهیچه کوچک تشکیل شده است و می تواند تا 140 کیلوگرم وزن داشته باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خود ارضایی)