پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 شوال چه روزی است؟

1 پاسخ 1

اول شوال، عید سعید فطر می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اول شوال چه روزی است) ()