پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور ژاپن چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت ژاپن (Japan) توکیو (Tokyo) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت کشور ژاپن) (پایتخت ژاپن) (نام پایتخت ژاپن) () (پایتخت کشورژاپن) (پایتخت ژاپن چیست؟) (پایتخت ژاپن چه نام دارد؟) (پایتخت ژاپن چه نام دارد) (توکیو پایتخت کجاست) (پایتخت کشور ژاپن کجاست) (نام پایتخت کشور ژاپن) (نام قدیم ژاپن) (پایتخت کشور ژاپن) (بایتخت زابن چه نام دارد)