پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


10 تیر چه روزی است؟

1 پاسخ 1

دهم تیر، روز صنعت و معدن می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده