پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


25 اردیبهشت چه روزی است؟

1 پاسخ 1

بیست و پنجم اردیبهشت، روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(25 اردیبهشت چه روزی است) (10اردیبهشت چه روزی است) ()