پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 اردیبهشت چه روزی است؟

1 پاسخ 1

سوم اردیبهشت، روز بزرگداشت شیخ بهایی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوم اردیبهشت چه روزی است) (3اردیبهشت چه روزی است) (سوم اردیبهشت چه روزي است) (15 اردیبهشت چه روزی است) (‏‎15‎اردیبهشت چه روزی است) (پانزده اردیبهشت چه روزی است) ()