پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


21 فروردین چه روزی است؟

1 پاسخ 1

بیست و یکم فروردین، سالروز شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی در سال 1378 خورشیدی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(21 فروردین چه روزی است) ()