پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


20 فروردین چه روزی است؟

1 پاسخ 1

بیستم فروردین، روز ملی فناوری هسته ای می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(20 فروردین چه روزی است) (20فروردین چه روزی است) (بیست فروردین چه روزی است) (20 فروردین چه روزی است؟) ()