پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من دختری 18 ساله ام . 4ساله هراس از اجتماع دارم . میتونم بدون تجویز پزشک فلوکستین مصرف کنم ؟ایا وابستگی میاره؟

1 پاسخ 1

خیر

برگرفته از : http://www.drvalipour.ir/ (دکتر محمد والی پور)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فلوکستین)