پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام خسته نباشید میشه علتخواب دیدن همکرر در شب را گید درمانی داره؟

1 پاسخ 1

خواب دیدن به افکار .رفتار و احساسات وتجربیات روزمره بستگی داره .ضمن اینکه اعتقادات مذهبی فرد و نوع وسبک زندگی او نیز باعث انواع و دفعات خواب خواهد شد . همه خوابها تعبیر ندارند . اما میتوان از روی الگوی خواب و سلامت و بیماری افراد نسبت به تعبیر خواب انها اقدام کردواین کار نوعی تخصص و تجربه روانکاوی نیاز دارد. ما در مرکز درخدمتتان هستیم.

برگرفته از : http://www.drazarbayejani.com/ (دکتر محمد آذربایجانی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده