پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پرسشکده در چه تاریخی پدید آمد؟

1 پاسخ 1

سامانه پرسشکده اوایل مهر ماه سال ۱۳۸۸ دردسترس عموم قرار گرفت. این سامانه به منظور تامین یک بستر مناسب برای درج پرسش و پاسخ های فارسی بوجود آمد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پرسشکده)