پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آهنگ تولدت مبارک (Happy Birthday) توسط چه کسی نوشته شده است؟

1 پاسخ 1

آهنگ "تولد مبارک" توسط دو خواهر به نام های میلدرد و پتی هیل (Mildred and Patty Hill) در سال 1893 نوشته شد. یک معلم و یک مدیر از کنتاکی (Kentucky)، که برای دانش آموزان نوجوان آهنگ های ساده می نوشتند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آهنگ)