پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


«الباسقات» نام دیگر کدام سوره است؟

1 پاسخ 1

«الباسقات» نام ديگر سورة «ق» مي‌باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(الباسقات) (الباسقات نام دیگر کدام سوره است) (الباسقات نام کدام سوره است) (الباسقات نام دیگر کدام سوره است؟) () (الباقسات) (نام دیگر سوره الباسقات) (الباسقات نام کدام سوره) (الباسقات نام دیگر) (الشریعه نام دیگر کدام سوره است)