پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام كدام سوره است كه اگر از آن طرف بخوانيم به معني «راز»‌ مي‌شود.

1 پاسخ 1

سوره مورد نظر «زمر» مي‌باشد كه برعكس آن مي‌شود «رمز».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معني اسم هانيه) ()