پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


«اقتربت الساعه» نام دیگر کدام سوره است؟

1 پاسخ 1

«سوره قمر».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اقتربت الساعه نام دیگر کدام سوره است؟) (اقتربت الساعه نام دیگر کدام سوره است) () (نام دیگر سوره اقتربت) (سوره اقتربت)