پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوره‌ای که تمام آیاتش با «ی» ختم می‌شود چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

سوره «ليل» تمام آياتش با حرف «ي» ختم مي‌شود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره اي از قرآن كه تمام آياتش به حرف "ر" ختم مي شود) () (سوره ای که با دعا ختم میشود) (سوره ای که تمام آیاتش با حرف د ختم میشود)