پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام كدام سوره است كه اگر آن را برعكس بخوانيم به معناي «قدرت و توان» مي‌شود؟

1 پاسخ 1

سوره مورد نظر «قمر» مي‌باشد كه برعكس آن مي‌شود «رمق».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده