پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام‌های دیگر سوره توبه کدامند؟

1 پاسخ 1

نام‌هاي ديگر اين سوره عبارتند از: «العذاب،‌ الفاضحه، البحوث، الحافره، برائه و ...».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نام دیگر سوره توبه) (نام ديگر سوره توبه) (نام دیگرسوره توبه) (نام های دیگر سوره توبه) () (نامهای دیگر سوره توبه) (نام دیگر سوره توبه چیست) (نام های سوره توبه) (نام های دیگرسوره توبه) (نامهاي ديگر سوره توبه)