پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در کدام سوره به «داستان قارون» اشاره شده است؟

1 پاسخ 1

در سوره «قصص» به داستان «قارون» اشاره شده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(در کدام سوره به داستان قارون اشاره شده است) (سوره داستان قارون) () (درکدام سوره به داستان قارون اشاره شده است) (داستان قارون) (داستان قارون در کدام سوره است) (شخصیتی در داستان بینوایان)