پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


«القتال» به کدام سوره اطلاق می‌شود؟

1 پاسخ 1

به سوره «محمد» (القتال) اطلاق مي‌شود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(القتال به کدام سوره اطلاق میشود) (سوره اطلاق) ()