پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم «نام یکی از فلزات» می‌شود؟

1 پاسخ 1

سوره مورد نظر سوره «شمس» مي‌باشد كه اگر حرف اول آن را برداريم مي‌شود «مس».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کدام سوره است که حرف اولش را برداریم نام یکی ازفلزات می شود)