پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


به کدام سوره «تبارک» نیز گفته می‌شود؟

1 پاسخ 1

به سوره «ملك» تبارك هم گفته مي‌شود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(به کدام سوره تبارک گفته می شود) (سوره‏ ‏تبارک) (به کدام سوره تبارک گفته میشود) (به کدام سوره تبارک نیز گفته میشود) ()