پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


به كدام سوره «تبارك» نيز گفته مي‌شود؟

1 پاسخ 1

به سوره «ملك» تبارك هم گفته مي‌شود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(به کدام سوره تبارک گفته می شود) (به کدام سوره تبارک گفته میشود) (سوره‏ ‏تبارک) (به کدام سوره تبارک نیز گفته میشود) ()