پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چند سوره با حروف «الم» شروع می‌شوند و این سوره‌ها کدامند؟

1 پاسخ 1

سوره‌هاي «بقره، عنكبوت، آل عمران،‌ روم،‌ لقمان و سجده».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چند سوره با کلمه الم شروع ميشود) (سوره های مدنی طی چند سال نازل شدند)