پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


«الغافر» به کدام سوره گفته می‌شود؟

1 پاسخ 1

به سوره «مؤمن» (الغافر) نيز گفته مي‌شود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره الغافر) (الغافر) (الغافر به کدام سوره گفته می شود) ()