پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چند سوره با کلمه «وَیْل» شروع می‌شوند؟

1 پاسخ 1

سوره‌هاي «مطففين و همزه» با كلمه «ويل» آغاز مي‌شوند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()