پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم «یکی از نام‌های پسران» می‌شود؟

1 پاسخ 1

سوره مورد نظر «توحيد» مي‌باشد كه اگر حرف اولش را برداريم مي‌شود «وحيد».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده