پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


داستان «گوساله پرستی بنی اسرائیل» در کدام سوره بیان شده است؟

1 پاسخ 1

اين داستان در «سوره طه» بيان شده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل در کدام سوره است) () (داستان گوساله پرستی) (داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل در کدام سوره بیان شده است) (گوساله پرستی) (داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل در کدام سوره بیان شده است؟) (داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل در کدام سوره آمده است) (کدام سوره گوساله پرستی بنی اسرائل) (در کدام سوره به گوساله پرستی بنی اسراءیل اشاره شده)